Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

Νέα ρυθμιστική για το κυνήγι 2011-2012


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/ΑΕΙΔΟΣΖΩΝΕΣ *ΠΕΡΙΟΔΟΣΗΜΕΡΕΣΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1.**Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)20/8 - 14/915/9 – 10/3ΌλεςΧωρίς περιορισμό
2. ****Λαγός (Lepus europaeus)15/9 – 10/1Τετ-Σαβ-Κυρ1.
3.Αγριόχοιρος (Sus scrofa)15/9 – 20/1Τετ-Σαβ-Κυρ4 κατά ομάδα.
4.Αλεπού (Vulpes vulpes)15/9 – 29/2'ΌλεςΧωρίς περιορισμό
5.Πετροκούναβο (Martes foina)15/9 – 29/2'ΌλεςΧωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α :
1.Σιταρήθρα (Alauda arvensis)20/8 - 14/915/9 - 10/2'Όλες10
2.Φάσα (Columba palumbus)20/8 - 14/915/9 - 20/2'ΌλεςΧωρίς περιορισμό
3.Αγριοπερίστερο (Columba livia)20/8 - 14/915/9 - 29/2'ΌλεςΧωρίς περιορισμό
4.Ορτύκι (Coturnix coturnix)20/8 - 14/915/9 - 29/2'Όλες12 .
5.Τρυγόνι (Streptopelia turtur)20/8 - 14/915/9 - 29/2'Όλες12.
6.Τσίχλα (Turdus philomelos)20/8 - 14/915/9 - 29/2'Όλες
7.Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)20/8 - 14/915/9 - 20/2'Όλες25( Συνολικά
8.Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)20/8 - 14/915/9 - 29/2'Όλεςαπό όλα τα είδη)
9.Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)20/8 - 14/915/9 - 29/2'Όλες
10.Κότσυφας (Turdus merula)20/8 - 14/915/9 - 20/2'Όλες
11.Καρακάξα (Pica pica)20/8 - 14/915/9 - 29/2'ΌλεςΧωρίς περιορισμό
12.Κάργια (Corvus monedula)20/8 - 14/915/9 - 29/2'ΌλεςΧωρίς περιορισμό
13.Κουρούνα (Corvus corone)20/8 - 14/915/9 - 29/2'ΌλεςΧωρίς περιορισμό
14.Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)20/8 - 14/915/9 - 29/2'ΌλεςΧωρίς περιορισμό
15.Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)15/9 - 29/2Όλες10.
16.Φασιανός (Phasianus colchicus)15/9 – 30/12Τετ-Σαβ-Κυρ1.
17.Πετροπέρδικα(Alectoris graeca)1/10 – 15/12Τετ-Σαβ-Κυρ2.
18.***Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar)1/10 – 15/12Τετ-Σαβ-Κυρ4.
ΠΟΥΛΙΑ
β) Υδρόβια και παρυδάτια :
1.Σφυριχτάρι (Anas penelope)15/9 – 10/2'Όλες
2.Κιρκίρι (Anas crecca)15/9 – 31/1'Όλες
3.Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)15/9 – 31/1'Όλες
4.Σουβλόπαπια (Anas acuta)15/9 - 10/2'Όλες
5.Σαρσέλα (Anas querquedula)15/9 – 10/2'Όλες
6.Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)15/9 - 10/2'Όλες12( Συνολικά
7.Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)15/9 - 31/1'Όλεςαπό όλα τα είδη)
8.Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)15/9 – 10/2'Όλες
9.Φαλαρίδα (Fulica atra)15/9 - 10/2'Όλες
10.Φλυαρόπαπια (Anas strepera)15/9 – 31/1Όλες
11.Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)15/9 -10/2Όλες
12.Νερόκοτα (Gallinula chloropus)15/9 – 10/2'Όλες10.
13.Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)15/9 - 10/2Όλες10.
14.Καλημάνα (Vanellus vanellus)15/9 - 31/1'Όλες10.
* Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
** Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
*** Ειδικές ρυθμίσεις στο κυνήγι της νησιωτικής πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 7.
**** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λάγου καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5.


4 σχόλια:

Ανέστης Θ.Κετσετζίδης είπε...

Καλή χρονιά στους κάμπους και στα βουνά.

stavRos είπε...

Καλο χειμώνα ΑΕΚάρα...

cazador είπε...

Αντε παληκάρια καλή έναρξη να έχουμε όλοι.!!!

stavRos είπε...

Καλη εναρξη και σε σενα βαζελα μου!